Panoramadak* bedienen

Bij automatische en handmatige bediening wordt het zonnescherm/dak maximaal geopend.

In de ventilatiestand wordt de achterkant van het voorste daksegment opengekanteld.

 Waarschuwing

Kinderen, andere passagiers of voorwerpen kunnen bekneld raken door de bewegende delen van het panoramadak.

 • Let altijd op bij bediening van het panoramadak.
 • Laat kinderen niet met de bediening spelen.
 • Onderbreek altijd de stroom naar het panoramadak door het elektrische systeem van de auto in contactslotstand 0 te zetten en neem vervolgens de transpondersleutel mee uit de auto.
P5-1507-Panorama roof - switch
 1. P5-Icon red arrow 1Openen, handmatig
 2. P5-Icon red arrow 2Openen, automatisch
 3. P5-Icon red arrow 3Sluiten, handmatig
 4. P5-Icon red arrow 4Sluiten, automatisch

Het panoramadak en het zonnescherm zijn alleen te bedienen, wanneer het elektrische systeem van de auto in contactslotstand I staat.

Handmatige bediening

Scherm openen - duw de bedieningsknop achteruit naar de stand voor handmatig openen. Het zonnescherm wordt zolang u de bedieningsknop ingedrukt houdt steeds verder geopend.
Panoramadak openen - duw de bedieningsknop een tweede maal naar achteren naar de stand voor handmatig openen. Het panoramadak bereikt eerst de comfortstand1. Om het dak maximaal te openen, duwt u de bedieningsknop een derde maal naar achteren.

Het panoramadak komt tot stilstand, als u de bedieningsknop loslaat of als het dak de comfortstand heeft bereikt of maximaal geopend of gesloten is.

Sluit het dak/scherm door de voorgaande procedure in omgekeerde volgorde door te lopen - houd de bedieningsknop nu echter naar voren/onder gedrukt totdat het dak/scherm gesloten is.

 N.b.

Voordat het panoramadak handmatig kunnen worden geopend moet het gordijn volledig geopend zijn. Omgekeerd geldt dat het panoramadak volledig gesloten moet zijn voordat het gordijn kan worden gesloten.

Volautomatische bediening

Zonnescherm maximaal openen - duw de bedieningsknop naar achteren naar de stand voor automatisch openen en laat de knop weer los.

U kunt het panoramadak tot in twee standen openen:

 • Om te openen tot in de comfortstand - duw de bedieningsknop een tweede maal naar achteren naar de stand voor automatisch openen en laat de knop weer los.
 • Om vervolgens maximaal te openen - duw de bedieningsknop een derde maal naar achteren naar de stand voor automatisch openen en laat de knop weer los.

Sluit het dak/scherm door de voorgaande procedure in omgekeerde volgorde te doorlopen - houd de bedieningsknop nu echter naar voren/onder gedrukt en laat de knop weer los.

Het dak komt tot stilstand, wanneer u de bedieningsknop loslaat of wanneer het dak de comfortstand heeft bereikt of maximaal geopend of gesloten is. De beweging wordt eveneens onderbroken, als u een nieuw commando geeft met de bedieningsknop.

De beweging van het dak wordt niet onderbroken als het glas de comfortstand bereikt bij sluiten vanuit maximaal geopende stand.

Versneld openen/sluiten

Het panoramadak en het zonnescherm zijn ook tegelijkertijd te openen/sluiten:

Openen - duw de bedieningsknop tweemaal naar achteren naar de stand voor automatisch openen en laat de knop weer los.
Sluiten - duw de bedieningsknop tweemaal naar voren/onderen naar de stand voor automatisch openen en laat de knop weer los.

Het dak komt tot stilstand wanneer het de comfortstand of de gesloten stand heeft bereikt. De beweging wordt eveneens onderbroken, als u een nieuw commando geeft met de bedieningsknop.

De beweging van het dak wordt niet onderbroken als het glas de comfortstand bereikt bij sluiten vanuit maximaal geopende stand. De beweging van het scherm wordt nooit onderbroken als het dak de comfortstand bereikt.

Ventilatiestand

P5-1507-Tilt opening/closing roof
Ventilatiestand, achterkant verticaal opengekanteld.
 1. P5-Icon red arrow 1Kantel het schuifdak open door de bedieningsknop omhoog te duwen.
 2. P5-Icon red arrow 2Sluit het door de bedieningsknop naar voren/onder te duwen.

Bij activering van de ventilatiestand wordt het voorste segment van het panoramadak aan de achterkant opengekanteld. Als het zonnescherm helemaal dichtstaat bij activering van de ventilatiestand, schuift het automatisch ca. 50 mm open.

Het panoramadak kan vanuit open stand rechtstreeks naar de ventilatiestand door de bedieningsknop omhoog te duwen. De beweging wordt onderbroken, als u een nieuw commando geeft met de bedieningsknop.

Zonnescherm automatisch sluiten

Als de auto bij zonnig/warm weer geparkeerd staat, sluit het zonnescherm automatisch 15 minuten nadat de auto is vergrendeld. Dit gebeurt om de interieurtemperatuur te laten dalen en de autobekleding te beschermen tegen verkleuren door de zon.

U kunt de functie, die bij aflevering vanuit de fabriek gedeactiveerd is, activeren/deactiveren:

Druk op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.

Druk op My CarVergrendeling.

Kies Autom. sluiten zonnegordijn om te activeren/deactiveren.

Sluiten met transpondersleutel, knop voor centrale vergrendeling of portierhandgreep

een transpondersleutel

Druk lang op de vergrendelingsknop P5-1507 Remote key icon for lock/global close op de transpondersleutel totdat het panoramadak en het zonnescherm in beweging komen richting de gesloten stand.

De beweging stopt als u nogmaals op de knop voor vergrendeling op de transpondersleutel drukt of als het dak/scherm de gesloten stand heeft bereikt.

Knop voor centrale vergrendeling

P5-1507 Central locking front door
Knop voor centrale vergrendeling.
Wanneer u het elektrische systeem van de auto minimaal in contactslotstand I zet, kunt u de knop voor centrale vergrendeling op het bestuurdersportier of het passagiersportier* gebruiken om het panoramadak te sluiten.
Druk lang op de knop voor centrale vergrendeling P5-1507 Central locking icon - lock totdat het panoramadak en het zonnescherm in beweging komen richting de gesloten stand.

De beweging stopt bij het indrukken van de knop voor centrale vergrendeling of als het dak/scherm de gesloten stand heeft bereikt.

Portierhandgrepen

Auto's uitgerust met passieve vergrendeling/ontgrendeling* hebben een aanrakingsgevoelige verdieping aan de buitenkant van de portierhandgrepen.

Leg uw vinger tegen de aanrakingsgevoelige verdieping aan de buitenkant van een van de portierhandgrepen totdat het panoramadak en het zonnescherm in beweging komen richting de gesloten stand.

De beweging stopt als u uw vinger weer tegen de verdieping van de portierhandgreep legt of als het dak/scherm de gesloten stand heeft bereikt.

 Waarschuwing

Als u het panoramadak sluit met de transpondersleutel, knop voor centrale vergrendeling of portiergreep, moet u opletten dat er niemand bekneld raakt.

 Belangrijk

Controleer of het panoramadak bij sluiten goed vergrendelt.

Beveiliging tegen overbelasting

Het panoramadak is voorzien van een beveiliging tegen overbelasting die wordt geactiveerd, als het glazen dak of het zonnescherm tijdens het sluiten door een voorwerp wordt gehinderd. Het dak of het scherm komt dan tot stilstand en wordt vervolgens geopend tot op ca. 50 mm van de geblokkeerde stand (of tot de maximale ventilatiestand). De beveiliging tegen overbelasting werkt ook bij het openen van het glazen dak of het zonnescherm.

Wanneer sluiten onmogelijk is door bijvoorbeeld ijsvorming rond het glazen dak, kan de beveiliging tegen overbelasting worden opgeheven. U doet dat door de bedieningsknop naar voren te duwen of in te drukken en in deze stand vast te houden, totdat het glazen dak dicht is.

 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 De comfortstand is de stand waarbij het glazen dak zover geopend is dat rijwind- en resonantiegeluiden op een aangenaam laag niveau liggen.