RDS-radio

Met RDS (Radio Data System) kan de radio automatisch naar de sterkste zender schakelen. RDS biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld verkeersinformatie te ontvangen en naar bepaalde soorten programma's te zoeken.

RDS verbindt FM-zenders in een netwerk met elkaar. Een FM-zender in een dergelijk netwerk verstuurt bepaalde informatie, zodat een RDS-radio onder meer de volgende mogelijkheden biedt:

  • Automatisch overschakelen op een beter doorkomende zender als de ontvangst in een bepaald gebied slecht is.
  • Zoeken op programmatype, zoals programmatypes of verkeersinformatie.
  • Weergeven van informatieve tekst over het beluisterde radioprogramma.

 N.b.

Bepaalde radiostations gebruiken geen RDS of slechts bepaalde onderdelen van deze functie.

Als er nieuws of verkeersinformatie wordt uitgezonden, kan de radio naar een andere zender overschakelen en de weergave van de actieve audiobron onderbreken. Als de cd-speler bijvoorbeeld actief is, wordt de weergave daarvan tijdelijk onderbroken. De radio gaat naar de vorige audiobron en het vorige volume terug wanneer het ingestelde programmatype ophoudt met uitzenden. Druk om eerder te onderbreken op P5–1507–Symbol-OK button op de knoppenset rechts op het stuurwiel of druk op Annuleren op het middendisplay.

Gerelateerde documenten