Kaartgegevens bijwerken via Externe updates

Voordat u externe updates kunt verrichten via een mobieletelefoonverbinding, moet een aantal zaken geregeld zijn.

Voorbereidingen

1507-P5-Nav-MapCare Princip OTA
Schematische procesweergave voor externe updates

Verbinding

De auto maakt verbinding via Bluetooth, Wi-Fi of een kabel die op de USB-ingang is aangesloten óf via het ingebouwde modem van de auto. De status van de verbinding wordt weergegeven met een symbool op de statusbalk van het middendisplay.

Zie de informatie/beschrijving onder "Auto met internet verbinden" en "Connected Car".

Kaartgegevens downloaden van internet

P5-1507-icon app screen ota

Downloaden vindt plaats via Updates op het applicatiescherm van het middendisplay.

Open de app Updates vanuit het appscherm.
Er start een downloadapplicatie en een pictogram op de knop Kaarten van de downloadapplicatie geeft aan hoeveel updates er beschikbaar zijn.
Druk op de knop Kaarten om een lijst weer te geven met de beschikbare updates.
Actuele regio markeren. Druk op de pijl-OMLAAG voor informatie over de actuele versie van de kaartgegevens of druk op Installeren (Install) om te kijken of er een nieuwere versie is.

Ga voor meer informatie naar de supportsite van Volvo Cars (support.volvocars.com) of neem contact op met een Volvo-dealer.

Thuisregio

U kunt een thuisregio kiezen en automatisch updates voor deze regio ontvangen. Doe het volgende:

Markeer de actuele regio - druk op de pijl-OMLAAG om de regio te expanderen.
Druk op de knop Inst. thuisregio.
Druk op de knop Auto-upd.: als u automatische updates wenst.

U kunt alleen kiezen voor automatische updates, als de functie Op de achtergrond controleren op beschikbare software-updates geactiveerd is, zie het artikel "Systeemupdates".