Parkeerhulpcamera*

De parkeerhulpcamera helpt u bij het parkeren in krappe ruimten door obstakels weer te geven met camerabeelden en grafische voorstellingen op het middendisplay.

De parkeerhulpcamera is een hulpsysteem dat, al naargelang de gekozen instelling, automatisch wordt geactiveerd als er in de achteruit wordt geschakeld of handmatig wordt geactiveerd via het middendisplay.

Overzicht

P5-1507-PAC KameraVyAlternativ
 1. P5-Icon red circle 1Lijnen - hulplijnen activeren/deactiveren
 2. P5-Icon red circle 2Trekhaak* - hulplijn voor trekhaak activeren/deactiveren*1
 3. P5-Icon red circle 3PAS* - parkeerhulp activeren/deactiveren
 4. P5-Icon red circle 4CTA* - Cross Traffic Alert activeren/deactiveren
 5. P5-Icon red circle 5Zoomen2 - in-/uitzoomen

 Waarschuwing

 • De parkeercamera is alleen bedoeld als hulpmiddel en zodat de bestuurder eindverantwoordelijk blijft tijdens het achteruitrijden.
 • De camera kent dode hoeken waarin registratie van obstakels niet mogelijk is.
 • Houd mensen en dieren in de buurt van de auto in de gaten.

Cameraweergaven

De functie kan een gecombineerde 360°-weergave tonen én een afzonderlijke weergave voor de vier camera's: achter, voor, links of rechts. Bovenaan in de geselecteerde weergave staat welke camera er actief is.

Camera 360°-weergave*

P5-1507-PAC 360 KameraSynfält
Locatie en meetbereik van de parkeerhulpcamera's.

Alle vier de zijden van de auto worden gelijktijdig op het middendisplay weergegeven, zodat u bij manoeuvreren op lage snelheden kunt zien wat er zich rond de auto bevindt.

Iedere aanzichtfunctie van de camera is apart te activeren door het "blikveld" van de gewenste camera op het beeldscherm aan te raken - bijvoorbeeld het gebied voor/boven de frontcamera.

Bij een auto die ook voorzien is van parkeerhulp* wordt de afstand tot gedetecteerde obstakels aangegeven met velden in verschillende kleuren.

Naar achteren

P5-1507-PAC Kameraplacering BAKåt
De achtercamera zit bij de openingshandgreep.

De achtercamera beslaat een breed gebied achter de auto alsook een deel van de bumper en een eventuele trekhaak.

Voorwerpen op het middendisplay lijken mogelijk over te hellen - dit is volkomen normaal.

 N.b.

Voorwerpen op het middendisplay kunnen dichter bij de auto zijn dan dat ze op het scherm lijken te zijn.

Naar voren

P5-1507-PAC Kameraplacering FRAMåt
De parkeerhulpcamera vooruit zit in de grille.

De frontcamera kan handig zijn bij het invoegen vanuit een oprit waarbij het zicht naar beide zijden bijvoorbeeld door heggen beperkt is. De camera is actief bij snelheden tot 25 km/h (16 mph) - bij hogere snelheden wordt de frontcamera uitgeschakeld.

Als de snelheid de auto een waarde van 50 km/h (30 mph) niet bereikt maar binnen 60 seconden na uitschakeling van de frontcamera daalt tot onder 22 km/h (14 mph), wordt de camera opnieuw geactiveerd.

 N.b.

Voor automatische heractivering van de frontcamera bij snelheidsdaling moet u Automatische achteruitrijcamera activeren hebben gekozen in InstellingenMy CarParkeerhulp.

Naar zijkanten

P5-1507-PAC Kameraplacering ytterspegel
De zijcamera's zitten in de beide buitenspiegels.

De zijcamera's geven weer wat er zich aan de desbetreffende zijde naast de auto bevindt.

 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 Niet beschikbaar op alle markten.
 3. 2 Bij het inzoomen doven de hulplijnen.