Vergrendelen/ontgrendelen vanaf de buitenzijde

Vergrendeling/ontgrendeling van buiten de auto vindt plaats met knoppen op de transpondersleutel of met de handgreep van de portieren of de achterklep als de auto is voorzien van passieve vergrendeling/ontgrendeling (Passive Entry)*. De achterklep kan elektrisch* en/of door middel van een schopbeweging* worden bediend.

Vergrendelen/ontgrendelen

Met de knoppen op de transpondersleutel kunt u alle portieren en de achterklep gelijktijdig vergrendelen/ontgrendelen.

U kunt verschillende procedures voor ontgrendeling kiezen. U vindt deze op het hoofdscherm van het middendisplay. Ga naar: InstellingenMy CarVergrendelingOntgrendelen op afstand.

Kies vervolgens Alle portieren ontgrendelen of Alleen bestuurdersportier.

Om de ontgrendelingsprocedure te kunnen activeren moet het bestuurdersportier zijn gesloten - als een van de overige portieren of de achterklep openstaat, wordt deze/dit vergrendeld, terwijl de bewegingsmelder van het alarm1 pas wordt geactiveerd als ze zijn gesloten.

Als vergrendelen/ontgrendelen via de transpondersleutel niet mogelijk is, is de batterij mogelijk leeg - vergrendel/ontgrendel het bestuurdersportier met het afneembare sleutelblad. Zie het artikel "Afneembaar sleutelblad" voor meer informatie.

 N.b.

Ga altijd dichter bij de auto staan en probeer dan opnieuw te ontgrendelen.

 N.b.

Let op het gevaar voor buitensluiten met de transpondersleutel nog in de auto.

 Waarschuwing

Laat niemand in de auto zitten zonder eerst de Safelock-functie te deactiveren om te voorkomen dat u iemand opsluit.

Passieve vergrendeling/ontgrendeling*

Als de auto is voorzien van passieve vergrendeling/ontgrendeling* is het voldoende om de transpondersleutel in bijvoorbeeld een zak of tas bij u te dragen. Daardoor kunt u de auto gemakkelijker openen, als u uw handen vol hebt. Zie voor informatie over het bereik van het systeem artikel "Bereik transpondersleutel".

Aan de buitenkant van de portierhandgrepen zit een verdieping voor vergrendeling en aan de binnenkant een aanrakingsgevoelig gebied voor ontgrendeling. De handgreep van de achterklep heeft een met rubber bekleed drukplaatje, dat alleen voor ontgrendeling dient.

P5-1519- dörrhandtag beröringskänslig yta
Verdieping in de buitenkant van de portierhandgrepen voor vergrendeling. Aanrakingsgevoelig gebied voor ontgrendeling aan de binnenkant.
  1. P5-Icon red circle 1Aanrakingsgevoelige verdieping voor vergrendeling
  2. P5-Icon red circle 2Aanrakingsgevoelig gebied voor ontgrendeling

 N.b.

Het is van belang slechts één aanraakgevoelig oppervlak tegelijk aan te raken. Bij het tegelijk aanraken van het handvat en het vergrendeloppervlak bestaat het risico dat er een dubbel commando wordt afgegeven. Dat zorgt ervoor dat de verlangde activiteit (vergrendelen/ontgrendelen) niet zal plaatsvinden of met vertraging zal plaatsvinden.

Om alle zijruiten en het panoramadak* tegelijkertijd te sluiten - leg uw vinger tegen de aanrakingsgevoelige verdieping aan de buitenkant van de portierhandgreep totdat de zijruiten en het panoramadak* worden gesloten.

P5-1507 Tailgate pointing out handle
Het met rubber beklede drukplaatje op de achterklep wordt alleen gebruikt voor ontgrendelen.

Vergrendelen portieren en achterklep

Alle portieren moeten gesloten zijn om de auto te kunnen vergrendelen. De achterklep mag daarentegen geopend zijn bij vergrendelen met de handgrepen van de portieren.

Raak na het sluiten van het portier het gemarkeerde gebied aan de achter- en buitenkant van een de portierhandgrepen aan of druk voor vergrendeling de knop aan de onderkant van de achterklep in voordat u deze sluit.
De slotindicator in de voorruit bevestigt door te gaan knipperen dat de vergrendeling heeft plaatsgevonden.

 N.b.

Het is van belang slechts één aanraakgevoelig oppervlak tegelijk aan te raken. Bij het tegelijk aanraken van het handvat en het vergrendeloppervlak bestaat het risico dat er een dubbel commando wordt afgegeven. Dat zorgt ervoor dat de verlangde activiteit (vergrendelen/ontgrendelen) niet zal plaatsvinden of met vertraging zal plaatsvinden.

Ontgrendelen van portieren en achterklep

Pak een portierhandgreep beet of druk voor ontgrendeling op het met rubber beklede drukplaatje aan de onderkant van de greep van de achterklep.
De slotindicator in de voorruit bevestigt door uit te gaan dat de auto is ontgrendeld. Open portieren of achterklep op de normale wijze.

 N.b.

Het is van belang slechts één aanraakgevoelig oppervlak tegelijk aan te raken. Bij het tegelijk aanraken van het handvat en het vergrendeloppervlak bestaat het risico dat er een dubbel commando wordt afgegeven. Dat zorgt ervoor dat de verlangde activiteit (vergrendelen/ontgrendelen) niet zal plaatsvinden of met vertraging zal plaatsvinden.

Procedures voor ontgrendelen

Op het hoofdscherm van het middendisplay kunt u verschillende ontgrendelingsprocedures kiezen:

Ga naar InstellingenMy CarVergrendelingSleutelloos ontgrendelen en kies Alle portieren of Een portier.

Automatische hervergrendeling

Als u geen van de portieren noch de achterklep binnen twee minuten na ontgrendeling van de buitenzijde met de transpondersleutel opent, worden deze automatisch weer vergrendeld. Deze functie beperkt de kans dat u de auto per ongeluk onvergrendeld kunt laten staan.

Ontgrendeling op afstand

De auto kan op afstand worden ontgrendeld met de app Volvo On Call*.

Zie voor meer informatie het artikel "Mobiele app Volvo On Call".

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Optie op bepaalde markten.