Automatische snelheidsbegrenzer activeren/deactiveren

De functie automatische snelheidsbegrenzer (Automatic Speed Limiter - ASL) kan worden geactiveerd en gedeactiveerd als aanvulling op de snelheidsbegrenzer (Speed Limiter - SL).
P5-1507-Knapp Automatisk fartbegränsare

De functie is te activeren/deactiveren op het functiescherm van het middendisplay.

Automatische snelheidsbegrenzer activeren

Druk op de knop Hulp max. snelheid in het functiescherm.
ASL wordt in stand-by gezet, de knop toont een groene indicatie en het bestuurdersdisplay toont een bordsymbool in het midden van de snelheidsmeter.
Druk op de stuurknop P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V.
ASL wordt met de actuele rijsnelheid geactiveerd.

Automatische snelheidsbegrenzer deactiveren

Druk op de knop Hulp max. snelheid in het functiescherm.
ASL wordt uitgeschakeld en SL wordt in stand-by gezet, de knop toont een grijze indicatie.
Druk op de stuurknop P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V.
SL wordt met de actuele rijsnelheid geactiveerd.

 Waarschuwing

De auto volgt niet langer de op de borden aangegeven maximumsnelheid na het wisselen van ASL naar SL - de auto volgt dan alleen de in het geheugen opgeslagen maximumsnelheid.