Telefoon aansluiten/loskoppelen

Gekoppelde telefoon aansluiten, loskoppelen of van telefoon wisselen.

Telefoon automatisch aansluiten

Activeer Bluetooth en 'internet sharing' (wifi-hotspot) op de telefoon voordat u de auto in contactslotstand I zet.
Zet de auto in contactslotstand I of hoger.
De telefoon wordt aangesloten.

Telefoon handmatig aansluiten

Activeer Bluetooth alsook 'internet sharing' (wifi-hotspot) op de telefoon.
Open het deelscherm voor de telefoon en druk op Telefoon wijzigen.
Er verschijnt een lijst met de beschikbare Bluetooth-eenheden.
Druk op de naam van de te pairen telefoon.
De telefoon wordt aangesloten.

Telefoon loskoppelen

Deactiveer Bluetooth op de telefoon.

De telefoon wordt automatisch losgekoppeld, wanneer deze buiten het bereik van de auto komt. Als u de telefoon tijdens een lopend telefoongesprek loskoppelt, kunt u het gesprek via de telefoon voortzetten.

Van telefoon wisselen

Open het deelscherm voor de telefoon.
Druk op WijzigenP5–1507–Change phone symbol.
Er verschijnt een lijst met de beschikbare Bluetooth-eenheden.
Druk op de aan te sluiten telefoon.

Telefoon verwijderen

Open het deelscherm voor de telefoon.
Druk op InstellingenCommunicatieBluetooth.
Er verschijnt een lijst met gekoppelde Bluetooth-eenheden.
Druk op de te verwijderen telefoon.
Druk op App. verwijderen en bevestig uw keuze.
De telefoon is daarmee niet langer gekoppeld aan de auto.