Beperkingen van de parkeerhulpcamera*

De functie parkeerhulpcamera kent in bepaalde situaties beperkingen.

De parkeerhulpcamera kan niet in alle situaties alle objecten zien. Houd de volgende beperkingen in uw achterhoofd.

 N.b.

Fietsdragers of andere accessoires achter op de auto kunnen het blikveld van de camera blokkeren.

Dode hoeken

Let erop dat ook als het geblokkeerde gebied er op het scherm relatief klein uitziet, het werkelijke, verborgen gebied dusdanig groot kan zijn dat obstakels pas worden geregistreerd wanneer de auto er bijna bovenop zit.

P5-1507-PAC 360 KameraSynfält
Er zitten "dode" hoeken tussen de "blikvelden" van de camera's.

In de 360°-weergave kunnen obstakels/voorwerpen "verdwijnen" in de overgangen tussen de afzonderlijke camera's.

Een doorgehaald camerapictogram betekent dat deze camera buiten werking is.

Lichtomstandigheden

De cameraweergave wordt automatisch aangepast aan de heersende lichtomstandigheden. Dit kan ertoe leiden dat de beeldweergave ietwat kan variëren wat lichtsterkte en kwaliteit betreft. Slechte lichtomstandigheden leveren mogelijk een slechtere beeldkwaliteit op.

Onderhoud

Maak cameralenzen regelmatig schoon met lauw water en autoshampoo. Wees voorzichtig zodat er geen krassen op de lens komen.

 N.b.

Houd voor optimale werking de cameralens vrij van vuil, sneeuw en ijs. Dit is vooral van belang in slechte lichtomstandigheden.
  1. * Optie/accessoire.