Bereik transpondersleutel

Voor een goede werking van de transpondersleutel moet de sleutel zich binnen een bepaalde afstand van de auto bevinden.

Bij handmatig gebruik

De functies van de transpondersleutel voor bijvoorbeeld vergrendeling/ontgrendeling die worden geactiveerd via het indrukken van P5-1507 Remote key icon for lock/global close of P5-1507 Remote key icon for unlock/global open, hebben een bereik van zo'n 20 meter rond de auto.

Als de auto niet reageert bij bediening van een knop - probeer het dan op minder grote afstand opnieuw.

Bij passief gebruik1

P5-1507 Remote key range
Het gemarkeerde gebied op de afbeelding geeft het bereik van de systeemantennes aan.

Om te zorgen dat portieren of achterklep kunnen worden vergrendeld en voor passieve ontgrendeling zonder op knoppen te drukken of bij gebruik van de transpondersleutel zonder knoppen (Key Tag) moet er binnen een straal van zo'n 1,5 meter rond de portieren en zo'n 1 meter rond de achterklep (zie afbeelding boven) een transpondersleutel worden gedetecteerd.

 N.b.

Er kunnen storingen optreden in de transpondersleutelfuncties door radiogolven in de lucht, omringende gebouwen, topografische omstandigheden e.d. Het is altijd mogelijk de auto te vergrendelen/ontgrendelen met het sleutelblad.

Bij verwijdering van de transpondersleutel uit de auto

Als u de transpondersleutel uit de auto verwijdert terwijl de motor draait, wordt de waarschuwingsmelding Sleutel niet gevonden Uit auto verwijderd op het bestuurdersdisplay weergegeven en tegelijkertijd is er een geluidssignaal hoorbaar wanneer u het laatste portier sluit.

De melding verdwijnt wanneer u, nadat de transpondersleutel weer in de auto aanwezig is, op de knop O van de rechter stuurknoppenset drukt of wanneer u het laatste portier weer sluit.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Geldt alleen voor auto's met passieve vergrendeling/ontgrendeling (Passive Entry*).