Motor starten

De motor is te starten via de transpondersleutel en met de startknop op de tunnelconsole.
P5-1507-Start/switch off engine
De startknop op de tunnelconsole.

U gebruikt de transpondersleutel niet actief bij het starten, omdat de auto is uitgerust met ondersteuning voor passief starten (Passive Start).

Om de motor te starten:
Controleer of de transpondersleutel in de auto aanwezig is. Voor auto's met Passive Start moet de sleutel zich in het voorste deel van het interieur bevinden. Met de optie passieve vergrendeling/ontgrendeling (Passive Entry*) is het voldoende dat de sleutel zich ergens in de auto bevindt.
Let erop dat schakelstand P of N is gekozen.
Trap het rempedaal volledig in1.
Draai de startknop naar stand START en laat de knop weer los. De knop veert automatisch terug naar de uitgangspositie.

 N.b.

Bij auto’s met een dieselmotor slaat de motor mogelijk met enige vertraging aan.

Bij het starten van de motor blijft de startmotor draaien, totdat de motor aanslaat of totdat de beveiliging tegen oververhitting in werking treedt.

P5-1507 Backup start place in tunnel console
Positie back-uplezer in de tunnelconsole.

Als bij het starten de melding Sleutel niet gevonden op het bestuurdersdisplay verschijnt, plaats de transpondersleutel dan op de back-uplezer in de bekerhouder. Probeer vervolgens opnieuw te starten.

 N.b.

Zorg ervoor dat er geen andere autosleutels, metalen voorwerpen of elektronische apparaten (zoals mobiele telefoons, tablets, laptops of laders) in de bekerhouder liggen, wanneer u de transpondersleutel in de bekerhouder plaatst. Als er zich meerdere sleutels in de bekerhouder bevinden, kunnen deze elkaar storen.

Als bij het starten de melding Motor starten Systeemcontrole, wachten op het bestuurdersdisplay verschijnt, wacht dan tot de melding verdwijnt en doe vervolgens een nieuwe startpoging.

 Belangrijk

Als de motor na 3 pogingen niet gestart is, wacht u 3 minuten voordat u een nieuwe poging doet. Het startvermogen neemt toe als de startaccu zich kan herstellen.

 Waarschuwing

Haal nooit de transpondersleutel uit de auto tijdens rijden of slepen.

 Waarschuwing

Neem bij het verlaten van de auto altijd de transpondersleutel mee en zorg dat het elektrische systeem van de auto in contactslotstand 0 staat – vooral als er kinderen in de auto achterblijven.

 N.b.

Voor bepaalde motortypen kan het stationaire toerental bij een koude start duidelijk hoger dan normaal zijn. Dit gebeurt om het uitlaatgasreinigingssysteem zo snel mogelijk op de normale bedrijfstemperatuur te krijgen waardoor de uitlaatgasemissies afnemen en het milieu wordt ontzien.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Als de auto rolt, kunt u de motor starten door de startknop naar START te draaien.