Head-updisplay*

Het head-updisplay projecteert waarschuwingen en informatie met betrekking tot snelheid, cruisecontrolfuncties, navigatie en dergelijke binnen het gezichtsveld van de bestuurder. Ook informatie over verkeersborden en telefoonoproepen verschijnen op het head-updisplay.
P5-15w19 - HUD telephone call
Telefoonoproepen.

Het head-updisplay is een aanvulling op het bestuurdersdisplay van de auto en projecteert informatie op de voorruit. Het geprojecteerde beeld is alleen vanuit de positie van de bestuurder zichtbaar.

 Belangrijk

De displaymodule die de informatie projecteert zit in het dashboard. Leg geen voorwerpen op het dekglas en zorg dat er evenmin voorwerpen op kunnen vallen om schade aan het dekglas van de displaymodule te voorkomen.
P5 1507 HUD information
Voorbeelden van wat op het display kan verschijnen.
 1. P5-Icon red circle 1Snelheid
 2. P5-Icon red circle 2Cruisecontrol
 3. P5-Icon red circle 3Navigatie
 4. P5-Icon red circle 4Verkeersborden

Bepaalde symbolen (zoals de onderstaande) kunnen korte tijd op het head-updisplay verschijnen:

P5-1507 Symbol General red

Licht het waarschuwingssymbool op - lees de waarschuwingsmelding op het bestuurdersdisplay.

P5-1507 Symbol General yellow

Licht het informatiesymbool - lees de melding op het bestuurdersdisplay.

 N.b.

Bij activering van het City Safety* wordt de informatie op het head-updisplay vervangen door een grafische voorstelling voor City Safety. Deze grafische voorstelling verschijnt ook als het head-updisplay uitstaat.
P5-1507 HUD collision warning
De grafische voorstelling voor City Safety knippert om uw aandacht te trekken.

 N.b.

U kunt de informatie op het head-updisplay mogelijk minder goed zien bij:

 • gebruik van een polariserende zonnebril
 • een zithouding waarbij u niet goed in het midden van de stoel zit
 • voorwerpen op het dekglas van de displaymodule
 • ongunstige lichtomstandigheden,

 N.b.

Bij bepaalde afwijkingen in de lichtbreking kan het gebruik van het head-updisplay aanleiding geven tot hoofdpijn en vermoeide ogen.

 N.b.

Activering/deactivering en instellingen van het head-updisplay zijn alleen mogelijk als het een geprojecteerde afbeelding toont. Daarvoor moet de motor van de auto draaien.

Head-updisplay activeren/deactiveren

U kunt de functie op twee manieren activeren/deactiveren via het middendisplay:

Via het functiescherm

P5-1507 Icon_car_functions_HUD_on_off

Druk op de knop Head-up display.

Via instellingen

Druk op Instellingen in het hoofdscherm.
Druk op My CarDisplays.
Selecteer of deselecteer Head-up display.

Weergave-opties kiezen

Druk op Instellingen in het hoofdscherm.
Druk op My CarDisplaysOpties head-up display.
Kies Navigatie op head-up display, Road Sign Information op head-up display, Best.onderst. op head-up display of Telefoon op head-up display weergeven.

Lichtsterkte en hoogte aanpassen

P5-1507 Icon_car_functions_HUD_setup
Druk op de knop Head-up display afstellen in het functiescherm op het middendisplay.
Pas de lichtsterkte en hoogte van de geprojecteerde afbeelding in uw blikveld aan met behulp van de knoppenset rechts op het stuurwiel.
P5 Right steering wheel buttons, HUD
 1. P5-Icon red circle 1Lichtsterkte verlagen
 2. P5-Icon red circle 2Lichtsterkte verhogen
 3. P5-Icon red circle 3Positie verhogen
 4. P5-Icon red circle 4Positie verlagen
 5. P5-Icon red circle 5Bevestigen

Lichtsterkte aanpassen

De lichtsterkte van de grafische voorstellingen wordt automatisch afgestemd op de heersende lichtomstandigheden. De lichtsterkte van het head-updisplay hangt tevens af van de gehanteerde lichtsterkte voor de overige displays in de auto.

Geheugenfunctie van elektrisch bedienbare voorstoel*

De hoogte is op te slaan in de geheugenfunctie van de elektrisch bedienbare voorstoel.

Horizontale stand kalibreren

De horizontale stand van het head-updisplay moet mogelijk gekalibreerd worden bij het vervangen van de voorruit of de displayeenheid. Kalibreren houdt in dat de geprojecteerde afbeelding linksom of rechtsom wordt gedraaid.

Druk op Instellingen in het hoofdscherm op het middendisplay.
Kies My CarDisplaysHead-up display kalibreren.
Kalibreer de horizontale stand van de afbeelding met de rechter toetsenset van het stuur.
P5 Right steering wheel buttons_left_right, HUD
 1. P5-Icon red circle 1Linksom draaien
 2. P5-Icon red circle 2Rechtsom draaien
 3. P5-Icon red circle 3Bevestigen

Schoonmaken

Neem het dekglas van het display voorzichtig af met een schone en droge microvezeldoek. U kunt de microvezeldoek zo nodig licht bevochtigen.

Gebruik nooit sterke vlekkenmiddelen. Voor de hardnekkige vlekken kunt u een speciaal reinigingsmiddel gebruiken dat verkrijgbaar is bij de erkende Volvo-werkplaats.

Voorruit vervangen

Auto's met een head-updisplay hebben een speciaal type voorruit dat voldoet aan de eisen voor de geprojecteerde afbeelding.

Neem voor het vervangen van de voorruit contact op met een erkende werkplaats1. De grafische voorstellingen op het head-updisplay zijn alleen goed weer te geven, als het juiste type voorruit gemonteerd is.

 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 Geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.