Vergrendelen/ontgrendelen vanaf de binnenzijde

De portieren en de achterklep zijn te vergrendelen en ontgrendelen met de knop voor centrale vergrendeling op de voorportieren. Met de vergrendelingsknoppen* op de achterportieren kunt u het desbetreffende achterportier vergrendelen.

Centrale vergrendeling

P5-1507 Central locking front door
Knop voor vergrendelen/ontgrendelen in voorportier met led.
Druk op knop P5-1507 Central locking icon - lock om te vergrendelen en op knop P5-1507 Central locking icon - unlock om te ontgrendelen.

Ontgrendelen

Druk op knop P5-1507 Central locking icon - unlock om alle portieren en achterklep te ontgrendelen.
Trek een van de openingsgrepen van de portieren naar buiten en laat hem los.
Het portier is ontgrendeld en geopend.

Bij lang indrukken van knop P5-1507 Central locking icon - unlock worden alle zijruiten tegelijkertijd geopend - de zogeheten doorluchtfunctie1.

Vergrendelen

Druk op de knop P5-1507 Central locking icon - lock - beide voorportieren moeten dichtstaan.
Alle portieren en de achterklep zijn vergrendeld.

Bij lang indrukken van knop P5-1507 Central locking icon - lock sluiten alle zijruiten en het panoramadak* tegelijkertijd.

Vergrendelingsknop* achterportieren

P5-1507 Central locking rear door
Knop voor vergrendelen in achterportier met led.

Met de vergrendelingsknop op de beide achterportieren is alleen het desbetreffende achterportier te vergrendelen.

Om het portier te ontgrendelen:
Trek aan de openingshandgreep - het portier wordt dan ontgrendeld en geopend.

Automatische vergrendeling

Bij het wegrijden worden de portieren en de achterklep automatisch vergrendeld.
Druk op Instellingen in het hoofdscherm op het middendisplay.
Druk op My CarVergrendeling.
Kies Autom. portiervergrendeling
De hulptekst Portieren en achterklep sluiten na wegrijden verschijnt en portieren en achterklep worden automatisch ontgrendeld.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Om bijvoorbeeld bij warm weer snel voor frisse lucht in de auto te zorgen.