Algemene informatie over het aangeven van bestemmingen

Een bestemming kan op verschillende manieren worden aangegeven.

U kunt op de volgende manieren een bestemming opgeven:

  • Druk op de kaart
  • Zoeken op vrije tekst en Kaartcoördinaten
  • Laatst gekozen bestemmingen
  • Favoriete locaties uit bibliotheek
  • In de bibliotheek bewaarde posities
  • POI1
  • Adres

Kies een van de mogelijkheden via verwijzingen onder "Bestemmingen en Deelbestemmingen" en volg de aanwijzingen.

Bestemming en Deelbestemmingen

De positie die het eerst wordt ingesteld, wordt de bestemming van het reisplan.

De volgende locaties worden de deelbestemmingen van het reisplan.

U kunt een reisplan en de bijbehorende bestemming en deelbestemmingen naderhand heel eenvoudig bewerken - zie "Reisplan bewerken" onder "Reisplan en alternatieve route".

  1. 1 Een POI: Point of interest wordt ook wel faciliteit of nuttige plaats genoemd.