Interior Air Quality System*

Het Interior Air Quality System (IAQS) ontdoet de binnenkomende lucht van gassen en stofdeeltjes om zo hinderlijke geurtjes en verontreinigingen in de passagiersruimte te beperken.

IAQS maakt deel uit van Clean Zone Interior Package (CZIP) en ontdoet de lucht in de passagiersruimte van verontreinigingen in de vorm van stofdeeltjes, koolwaterstoffen, stikstofoxiden en laaghangend ozon.

Als de luchtkwaliteitssensor van het systeem registreert dat de buitenlucht vervuild is, wordt de luchtinlaat gesloten en de luchtrecirculatie geactiveerd.

 N.b.

Voor de beste lucht in het interieur moet de luchtkwaliteitssensor altijd zijn ingeschakeld.

In een koud klimaat is de recirculatie beperkt om het beslaan van de ruiten te voorkomen.

Schakel bij condens de elektrische verwarming van de voorruit, zijruiten en achterruiten in.

Luchtkwaliteitssensor activeren/deactiveren

U kunt de luchtkwaliteitssensor desgewenst activeren/deactiveren.

Druk op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Druk op Klimaat.
Kies Luchtkwaliteitssensor om de luchtkwaliteitssensor te activeren/deactiveren.
  1. * Optie/accessoire.