Alcoholslot*

Het alcoholslot voorkomt dat bestuurders die onder invloed zijn in de auto kunnen rijden. Voordat de motor kan worden gestart, moet u een blaastest afgeven om vast te stellen dat u niet onder de invloed van alcohol bent. Het alcoholslot wordt gekalibreerd ten opzichte van de grenswaarde voor verkeersdeelname die in uw land geldt.

De auto heeft een interface voor elektrische aansluiting van de door Volvo goedgekeurde alcoholslotmerken en -modellen. De interface maakt het eenvoudig om een alcoholslot aan te sluiten en biedt de mogelijkheid om alcoholslotmeldingen op het hoofddisplay van de auto weer te geven. Raadpleeg voor informatie over een bepaald alcoholslot de desbetreffende handleiding.

 Waarschuwing

Het alcoholslot is een hulpmiddel dat u niet ontslaat van uw verantwoordelijkheden als bestuurder. De bestuurder dient altijd nuchter te blijven en de auto op een veilige manier te besturen.
  1. * Optie/accessoire.