Parkeerrem gebruiken

Gebruik de parkeerrem om te voorkomen dat een stilstaande auto kan wegrollen.

Parkeerrem aanzetten

P5-1507-parking brake activate
Trek de knop omhoog.
Het symbool op het bestuurdersdisplay gaat branden, wanneer de parkeerrem is aangezet.
Controleer of de auto daadwerkelijk stilstaat.

Symbool op bestuurdersdisplay

SymboolBetekenis
P5-1507 Symbol Park brake

Het symbool brandt wanneer de parkeerrem is aangezet.

Als het symbool knippert, betekent dit dat er ergens een storing is opgetreden. Lees de melding op het bestuurdersdisplay.

Automatisch aanzetten

De parkeerrem wordt automatisch aangezet:

  • als de Auto Hold (automatische rem bij stilstand) is geactiveerd en de auto zo'n 5 minuten stilstaat.
  • wanneer u schakelstand P kiest op een steile helling.
  • wanneer de auto is afgezet.

Noodrem

In noodgevallen kunt u de parkeerrem ook tijdens het rijden aanzetten door de knop uit te trekken en vast te houden. Bij het loslaten van de handgreep wordt de rem uitgeschakeld.

 N.b.

Bij activeren van de noodrem bij hogere snelheden klinkt er tijdens het remmen een signaal.

Parkeerrem lossen

P5-1507-parking brake release

Handmatig lossen

Trap het rempedaal stevig in.
Druk de knop in.
De parkeerrem wordt gelost en het symbool op het bestuurdersdisplay dooft.

Automatisch lossen

Doe de veiligheidsgordel om.
Start de motor.

Kies de schakelstand D of R en geef gas.

De parkeerrem wordt gelost en het symbool op het bestuurdersdisplay dooft.

Op een helling parkeren

 Waarschuwing

Gebruik bij het parkeren op een helling altijd de parkeerrem. Stand P is bij een automaat niet voldoende om de auto in alle situaties staande te houden.

Bij het parkeren van de auto op een oplopende helling:

  • Draai de wielen van de trottoirband af.

Bij het parkeren van de auto op een aflopende helling:

  • Draai de wielen naar de trottoirband toe.

Zware belading op oplopende hellingen

Bij een zware belading zoals een aanhanger is het mogelijk dat de auto op een steile, oplopende helling achteruitrolt, wanneer de parkeerrem automatisch wordt gelost. U kunt dit voorkomen door tijdens het wegrijden de knop omhoog te trekken. Laat de handgreep weer los zodra de koppeling aangrijpt.

Instellingen voor parkeerrem

Via het middendisplay kunt u de automatische activering van de parkeerrem instellen.

Automatische activering bij het afzetten van de auto:
Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
Druk op My CarElektrische parkeerrem en markeer de functie Parkeerrem automatisch activeren of juist niet.