Waarschuwingsafstand instellen voor City Safety

City Safety is altijd actief, maar het is wel mogelijk om een waarschuwingsafstand te kiezen voor het systeem.

 N.b.

City Safety is niet uit te schakelen, maar wordt bij het starten van de motor/elektrische aandrijving automatisch geactiveerd en blijft vervolgens actief tot u de motor/elektrische aandrijving uitschakelt.

De waarschuwingsafstand bepaalt de gevoeligheid van het systeem en geeft aan bij welke afstand de visuele, akoestische en haptische waarschuwing moeten worden geactiveerd.

Druk op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Druk op My CarIntelliSafe.
Kies onder City Safety voor Later, Normaal of Vroeger voor het instellen van de gewenste waarschuwingsafstand.

Als de instelling Vroeger te vaak tot waarschuwingen leidt (wat in bepaalde situaties als hinderlijk kan worden ervaren), kunt u de waarschuwingsafstand Normaal of Later gebruiken.

Als u vindt dat er te vaak wordt gewaarschuwd en de signalen als storend ervaart, kunt u de waarschuwingsafstand verkleinen. Het systeem waarschuwt dan minder snel en minder vaak.

Waarschuwingsafstand Later mag alleen in uitzonderingsgevallen worden gebruikt, zoals bij dynamisch rijden.

 N.b.

City Safety waarschuwt u bij gevaar voor een botsing, maar de functie is niet in staat uw reactietijd te verkorten.

Wanneer de waarschuwingsafstand is ingesteld op Vroeger, worden de waarschuwingen eerder gegeven. Dit kan ertoe leiden dat de waarschuwingen vaker worden gegeven dan bij de waarschuwingsafstand Normaal.

 N.b.

Ook als u de waarschuwingsafstand hebt ingesteld op Vroeger, kunnen de waarschuwingen voor uw gevoel soms laat worden afgegeven, bijvoorbeeld bij grote snelheidsverschillen of als de voorligger krachtig remt.

 N.b.

Waarschuwingen via de richtingaanwijzers voor de Rear Collision Warning worden gedeactiveerd, als de waarschuwingsafstand voor de Collision Warning in City Safety is ingesteld op het laagste niveau "Later".

De functies 'gordels spannen' en 'remmen' zijn echter nog steeds actief.

 Waarschuwing

Geen enkel automatisch systeem kan in alle situaties een 100 % feilloze werking garanderen. Test City Safety daarom nooit uit op mensen, dieren of voertuigen – dat kan namelijk tot ernstig letsel/ernstige schade en levensgevaarlijke situaties leiden.

Gerelateerde documenten