Kaartgegevens bijwerken via pc en USB

Download de kaartgegevens van internet naar een USB-stick en vervolgens van de USB-stick naar de auto.

Voorbereidingen

P5-1507-Nav-MapCare Princip USB
Procesprincipe voor bijwerken via computer en USB-stick

USB-stick

Een USB-stick kan een update alleen hanteren als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

ParameterVereiste
USB-standaard (1.0/2.0/3.0):Minimaal 2.0
Bestandssysteem (Ext2/NTFS/FAT32):FAT32
Capaciteit (8/16/32/64 GB):De grootte van de kaartbestanden hangt van de markt af - zie de bestandsgrootte onder "Gedetailleerde informatie" voor de desbetreffende markt op de supportsite van Volvo Cars (support.volvocars.com).

Actuele kaartversie noteren

P5-1617-Icon-App screen-OTA
Druk op Download Center op het applicatiescherm.
P5-1507-Navi Karta Uppdat-1
Druk op de pijl om de regio te expanderen.
Er verschijnt gedetailleerde kaartinformatie.
P5-1646-Navi-USB Map update
Noteer de kaartinformatie.

Kaartgegevens downloaden van internet naar USB-stick

Houd een USB-stick en de genoteerde kaartinformatie bij de hand.
Bezoek vanaf een computer met internetverbinding de supportsite van Volvo Cars (support.volvocars.com).
Kies de kaart, het model en het modeljaar.
Druk op de bij te werken regio.
Er verschijnt een kaart met informatie over de nieuwste kaartgegevens voor de desbetreffende regio.
Controleer of de kaartversie nieuwer is dan die in de auto.
Sluit een USB-stick aan op de computer en download de update naar de USB-stick.

De tijd die nodig is voor het downloaden is afhankelijk van de omvang van de kaartgegevens en de bandbreedte van de verbinding.

Kaartgegevens overdragen van USB naar auto

Afhankelijk van de omvang van de kaartgegevens kan de overdracht 40 minuten duren. De update vindt plaats tijdens het rijden. Als een update bij het uitschakelen van de auto niet voltooid is, wordt de update de volgende rit voortgezet.

Bijwerken

Activeer het navigatiesysteem.
Plaats de USB-stick in de USB-aansluiting van de auto. Als de auto twee USB-aansluitingen heeft, mag de andere niet in gebruik zijn.
Het navigatiesysteem detecteert automatisch dat er een update beschikbaar is. Vervolgens wordt tijdens de update van de complete kaartdatabase op het beeldscherm in procenten aangegeven hoe groot het resterende deel van het proces is.

Bij een bijwerken van een afzonderlijke kaartregio gaat de update direct van start.

Om de update van de complete kaartdatabase te starten moet u op Bevestig drukken – of druk op Annuleren om het downloaden te annuleren.

Druk op Bevestig – de update van de complete kaartdatabase start en op het middendisplay verschijnt informatie over de voortgang van het proces.
Het beeldscherm geeft aan dat de overdracht voltooid is - verwijder de USB-stick.
Start het Infotainmentsysteem opnieuw op.
Controleer of de juiste kaartgegevens in de auto zijn geladen door de stappen te herhalen die beschreven staan onder het eerdere kopje "Actuele kaartversie noteren".

Onderbreking

Bij onderbrekingen tijdens de update wordt altijd een tekstmelding met uitleg weergegeven op het middendisplay.

Wat gebeurt er, als...Antwoord
...het infotainmentsysteem tijdens een lopende update wordt uitgeschakeld?Het proces wordt gepauzeerd en wordt bij heractivering van het systeem (zoals bij het opnieuw starten van de motor) automatisch voortgezet vanaf het punt van onderbreking.
...de USB-stick wordt verwijderd voordat de update afgerond is?Het proces wordt gepauzeerd en wordt bij heraansluiting van de USB-stick op de auto automatisch voortgezet vanaf het punt van onderbreking.

Ga voor meer informatie naar de supportsite van Volvo Cars (support.volvocars.com) of neem contact op met een Volvo-dealer.