Verbinding met telefoon

Koppel een telefoon met Bluetooth-functie aan de auto, zodat u vervolgens vanuit de auto kunt bellen, berichten kunt versturen/ontvangen, media kunt streamen en met de auto verbinding kunt maken met internet.

Er kunnen twee Bluetooth-apparaten tegelijk zijn aangesloten, waarbij een van beide dan uitsluitend bestemd is voor het streamen van media. De laatst aangesloten telefoon wordt automatisch verbonden om te kunnen bellen, berichten te kunnen versturen/ontvangen, media te kunnen streamen en de telefoon te gebruiken voor een internetverbinding. Zie het artikel "Instellingen voor Bluetooth" om het gebruik van de telefoon te kunnen veranderen.

U hoeft een eenheid slechts eenmaal te koppelen. Na het koppelen hoeft het Bluetooth-apparaat niet langer zichtbaar/identificeerbaar te zijn, alleen moet Bluetooth wel zijn geactiveerd. Om de auto via internet te kunnen aansluiten op internet, moet ook "internet sharing" in de mobiele telefoon geactiveerd zijn. Er kunnen maximaal 20 gekoppelde Bluetooth-apparaten in de auto worden opgeslagen.

U kunt op twee manieren pairen. U zoekt de telefoon vanuit de auto of u zoekt de auto vanaf de telefoon.

Alternatief 1 - telefoon zoeken vanuit de auto

Maak de telefoon identificeerbaar/zichtbaar via Bluetooth.
Om de auto op internet aan te sluiten via de Bluetooth van de telefoon - activeer via Bluetooth "internet sharing" (wifi-hotspot) op de telefoon.

Open het deelscherm voor de telefoon.

  • Als er geen telefoon is aangesloten op de auto - druk op Telefoon toevoegen.
  • Als er een telefoon is aangesloten op de auto - druk op WijzigenP5–1617–Change phone symbol. Druk in het pop-upvenster op Tel. toevoegen.
Er verschijnt een lijst met de beschikbare Bluetooth-apparaten. Bij identificatie van nieuwe apparaten wordt de lijst bijgewerkt.
Druk op de naam van de te pairen telefoon.
Controleer of de aangegeven cijfercode in de auto overeenkomt met die op de telefoon. Accepteer in dat geval op beide punten.
Accepteer of weiger in de telefoon eventuele opties voor de contactpersonen en de berichtfuncties van de telefoon.

 N.b.

  • Bij sommige telefoons moet de berichtenfunctie geactiveerd worden.
  • Niet alle mobiele telefoons zijn volledig compatibel en ze kunnen dus niet allemaal contacten en berichten in de auto tonen.

Alternatief 2 - auto zoeken vanaf de telefoon

Open het deelscherm voor de telefoon.

  • Als er geen telefoon is aangesloten op de auto - druk op Telefoon toevoegenAuto herkenbaar maken.
  • Als er een telefoon is aangesloten op de auto - druk op WijzigenP5–1617–Change phone symbol. Druk in het pop-upvenster op Telefoon toevoegenAuto herkenbaar maken.
Activeer Bluetooth op de telefoon.
Om de auto op internet aan te sluiten via de Bluetooth van de telefoon - activeer via Bluetooth "internet sharing" (wifi-hotspot) op de telefoon.
Zoek op de telefoon naar Bluetooth-apparaten.
Er verschijnt een lijst met de beschikbare Bluetooth-apparaten.
Kies de naam van de auto op de telefoon.
Controleer of de aangegeven cijfercode in de auto overeenkomt met die op de externe eenheid. Accepteer in dat geval op beide punten.
Accepteer of weiger in de telefoon eventuele opties voor de contactpersonen en de berichtfuncties van de telefoon.

 N.b.

  • Bij sommige telefoons moet de berichtenfunctie geactiveerd worden.
  • Niet alle mobiele telefoons zijn volledig compatibel en ze kunnen dus niet allemaal contacten en berichten in de auto tonen.

 N.b.

Bij een update van het besturingssysteem van de telefoon wordt de koppeling mogelijk onderbroken. Verwijder de telefoon dan uit de auto en breng een nieuwe koppeling tot stand.

Compatibele telefoons

Hoewel veel moderne telefoons Bluetooth-technologie bieden, zijn niet alle telefoons volledig compatibel met de auto. Zie support.volvocars.com voor compatibiliteit.