Startaccu

Het elektrische systeem is enkelpolig en gebruikt het chassis en het motorblok als geleiders.

De startaccu dient voor inschakeling van het elektrische systeem en aandrijving van de startmotor en andere uitrusting in de auto.

Laat de hulpaccu vervangen in een werkplaats1.

Op de auto zit een wisselstroomdynamo met spanningsregelaar.

De startaccu is een AGM-accu van 12 V die speciaal ontwikkeld is met het oog op de CO2-verlagende systemen Start/Stop en regeneratief laden en de werking van uiteenlopende autosystemen ondersteunt.

De rijomstandigheden, de rijstijl, het aantal startpogingen, de weersomstandigheden en dergelijke zijn van invloed op de levensduur en de werking van de accu.

 • Koppel de startaccu nooit los, terwijl de motor draait.
 • Controleer of de kabels van de startaccu op de juiste manier zijn aangesloten en stevig vastzitten.

 Waarschuwing

 • De startaccu kan het zeer explosieve knalgas produceren. Eén enkele vonk, veroorzaakt door een onjuiste aansluiting van een startkabel, kan volstaan om de accu tot ontploffing te brengen.
 • De startaccu bevat tevens zwavelzuur dat ernstige chemische brandwonden kan veroorzaken.
 • Als u accuzuur in uw ogen krijgt of op uw huid of kleren morst, moet u onmiddellijk met grote hoeveelheden water spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een arts, als u accuzuur in uw ogen krijgt.

Bij het aansluiten van een externe startaccu of acculader worden de laadpunten van de accu in de motorruimte gebruikt. De accupolen op de startaccu van de auto in de bagageruimte mogen niet worden gebruikt.

Bij opladen wordt zowel de startaccu als de hulpaccu opgeladen.

P5-1546-XC90 Battery charging points
 1. P5-Icon red circle 1Positief laadpunt
 2. P5-Icon red circle 2Negatief laadpunt

 Belangrijk

Gebruik voor het opladen van de startaccu of de hulpaccu alleen een moderne acculader met laadspanningsregeling. Maak geen gebruik van een eventuele snellaadfunctie, omdat de accu daarbij beschadigd kan raken.

 Belangrijk

Bij het negeren van het volgende valt na aansluiting van een externe startaccu of acculader de energiebesparingsfunctie voor het infotainmentsysteem mogelijk tijdelijk uit en/of verschijnt er tijdelijk geen displaytekst over de ladingstoestand van de startaccu op het bestuurdersdisplay:

 • Gebruik de minpool van de startaccu in de auto nooit voor aansluiting van een externe startaccu of acculader – alleen het negatieve laadpunt van de auto mag als massapunt dienen.

 N.b.

Als de startaccu vaak ontladen wordt, heeft dat een negatief effect op zijn levensduur.

De levensduur van de startaccu hangt af van meerdere factoren, waaronder de rijomstandigheden en het klimaat. De startcapaciteit van de accu daalt in de loop van de tijd geleidelijk en daarom moet de accu worden opgeladen als de auto langere tijd niet wordt gebruikt of als er alleen korte ritten mee worden gemaakt. Extreme kou beperkt de startcapaciteit ook.

Om de startaccu in een goede conditie te houden wordt geadviseerd om minimaal 15 minuten per week te rijden of de accu aan te sluiten op een acculader met automatische druppellading.

Een startaccu die constant volledig opgeladen wordt gehouden, heeft een maximale levensduur.

P5-1507 Starter battery location
De startaccu zit in de bagageruimte.

In de volgende tabel staan de specificaties van de startaccu.

Accu

H7 AGM

Spanning (V)12
Koudestartvermogen2 - CCA3 (A)800
Afmetingen , l×b×h (mm)315×175×190
Capaciteit (Ah)80

Volvo adviseert om accu's altijd te laten vervangen door een erkende Volvo-werkplaats.

 Belangrijk

Bij het vervangen van een start- of hulpaccu of moet u een accu van het type AGM4 monteren.

 Belangrijk

Bij vervanging van de startaccu moet u erop letten dat u een accu met hetzelfde koudestartvermogen en van hetzelfde type gebruikt als de originele accu (zie de sticker op de accu).

 N.b.

De grootte van de startaccubehuizing dient overeen te komen met de afmetingen van de originele accu.
 1. 1 Geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.
 2. 2 Volgens EN-norm.
 3. 3 Cold Cranking Amperes.
 4. 4 Absorbed Glass Mat.