Instellingen voor route

Hier kiest u instellingen voor de berekening van de route.

Zoekpad:

InstellingenNavigatieRoute
U kunt instellingen verrichten ten aanzien van het volgende:
 • Route leren
 • Patroon verkeersgeschiedenis
 • Standaard routetype
 • Mijden
 • Formaat aankomsttijd

Route aanleren

Geef aan of u gegevensverzameling toestaat voor optimalisering van de routeberekening:
 • Ja/Nee

Verkeerspatroongeheugen

Geef aan of u het verkeerspatroongeheugen wilt gebruiken bij het berekenen van een route:
 • Ja/Nee

Standaardtype route

Kies het standaardtype route dat uw voorkeur heeft:
 • Snel
 • Eco
 • Pittoresk - snelwegen worden zoveel mogelijk vermeden, wat een lange reistijd kan betekenen.

Het is ook mogelijk om tijdens het rijden een alternatieve route te kiezen - zie het artikel "Reisplan en alternatieve route".

Str ontw

P5-1507-Navi Inställn. Undvik
Vink de opties aan die – zo mogelijk – automatisch moeten worden vermeden bij het berekenen van de route:
 • Tunnel
 • Landgrens1
 • Zone met fileheffing
 • Autotrein
 • Pont
 • Snelweg
 • Tolwegen

Tijdformaat

Aangeven hoe de aankomsttijd moet worden aangegeven:
 • ETA2 - Berekend tijdstip van aankomst bij bestemming
 • RTA3 - Resterende reistijd tot aan bestemming

De aangegeven tijd betreft de tijdzone van de bestemming.

 1. 1 Niet voor alle markten/regio's.
 2. 2 ETA – Estimated Time of Arrival
 3. 3 RTA – Remaining Time to Arrival