Automatische snelheidsbegrenzer activeren/deactiveren

De functie automatische snelheidsbegrenzer (Automatic Speed Limiter - ASL) kan worden geactiveerd en gedeactiveerd als aanvulling op de snelheidsbegrenzer (Speed Limiter - SL).
P5-1646-Knapp Automatisk fartbegränsare

De functie is te activeren/deactiveren op het functiescherm van het middendisplay.

Automatische snelheidsbegrenzer activeren

Druk op de knop Hulp max. snelheid op het functiescherm.
ASL wordt stand-by gezet, het groene lampje in de knop brandt en op het bestuurdersdisplay verschijnt een bordsymbool in het midden van de snelheidsmeter.
Druk op de stuurknop P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V.
ASL wordt met de actuele rijsnelheid geactiveerd.

Automatische snelheidsbegrenzer deactiveren

Druk op de knop Hulp max. snelheid op het functiescherm.
ASL wordt uitgeschakeld en de kleur van de indicatie op de knop verandert in GRIJS - SL wordt in plaats daarvan geactiveerd.

 Waarschuwing

De auto volgt niet langer de op de borden aangegeven maximumsnelheid na het wisselen van ASL naar SL - de auto volgt dan alleen de in het geheugen opgeslagen maximumsnelheid.