Sleepoog

Gebruik het sleepoog bij het slepen. Schroef het sleepoog vast in een draadbus achter een afdekking in de bumper, voor of achter.

 N.b.

Als de auto met een trekhaak is uitgerust, is er geen achterbevestiging voor het sleepoog aanwezig.

Sleepoog monteren

P5-1507 Towing eyelet storage
P5-Icon gray box 1

Pak het sleepoog erbij. Dit zit in het blok schuimrubber onder het vloerluik in de bagageruimte.

P5-1617-XC90-towing eyelet front step 2
P5-Icon gray box 2

Voor: Verwijder de afdekking - maak gebruik van de uitsparing aan de ene korte kant.

De afdekking is horizontaal open te klappen en vervolgens te verwijderen.
P5-1617-XC90-towing eyelet back step 3
P5-Icon gray box 3

Achter: Verwijder de afdekking - druk met een vinger op het artikel met de markering en werk tegelijkertijd de tegenoverliggende kant/hoek los met een muntstuk of iets dergelijks.

De afdekking is horizontaal open te klappen en vervolgens te verwijderen.
Schroef het sleepoog tot aan de aanslag naar binnen. Draai het oog stevig vast met bijvoorbeeld een wielsleutel*.

Draai het sleepoog na gebruik los en leg het weer op zijn plek.

Plaats de afdekking tot slot weer in de bumper terug.

 Belangrijk

Het is belangrijk het sleepoog goed vast te schroeven – dat wil zeggen, helemaal tot aan de aanslag.

Het is toegestaan het sleepoog te gebruiken om de auto op een bergingsvoertuig met laadvloer te trekken. De positie van de auto en de bodemspeling bepalen of dat mogelijk is.

Als de oprijplaten van het bergingsvoertuig onder een te grote hoek staan of als de bodemspeling onder de auto onvoldoende is, kan de auto beschadigd raken wanneer men deze met een sleepoog op het bergingsvoertuig probeert te trekken.

Hef de auto zo nodig op met de takelinrichting van het bergingsvoertuig - maak geen gebruik van het sleepoog.

 Waarschuwing

Zorg dat het gebied achter het bergingsvoertuig vrij blijft, terwijl de auto op de laadvloer wordt getrokken.

 Belangrijk

Het sleepoog is alleen bedoeld voor het slepen over de weg en niet geschikt voor berging wanneer de auto bijvoorbeeld in een sloot is gereden of vast is komen te zitten. Roep professionele hulp in voor berging.
  1. * Optie/accessoire.

Gerelateerde documenten