Snelheidsbegrenzer uitschakelen

De snelheidsbegrenzer (Speed Limiter - SL) kan worden uitgeschakeld.
P5-1546-SL rattknappar-2
NB De afbeelding is schematisch – afhankelijk van het model zijn afwijkingen mogelijk.
Druk op de stuurknop P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V (2).
De snelheidsbegrenzer wordt stand-by gezet.
Druk op de stuurknop ◀ (1) of ▶ (3) om naar een andere functie te gaan.
De snelheidsbegrenzermarkering (4) en het symbool op het bestuurdersdisplay doven – de ingestelde/opgeslagen maximumsnelheid is daarmee gewist.
Druk nogmaals op de stuurknop P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V (2).
Er wordt een andere functie geactiveerd.