Transpondersleutel

Bereik transpondersleutel

Bijgewerkt 7/23/2018

Voor een goede werking van de transpondersleutel moet de sleutel zich binnen een bepaalde afstand van de auto bevinden.

Bij handmatig gebruik

De functies van de transpondersleutel voor bijvoorbeeld vergrendeling/ontgrendeling die worden geactiveerd via het indrukken van of , hebben een bereik van zo'n 20 meter rond de auto.

Als de auto niet reageert bij bediening van een knop - probeer het dan op minder grote afstand opnieuw.

Bij passief gebruik

Geldt alleen voor auto's met passieve vergrendeling/ontgrendeling (Passive Entry*).

 Het gemarkeerde gebied op de afbeelding geeft het bereik van de systeemantennes aan.

Het gemarkeerde gebied op de afbeelding geeft het bereik van de systeemantennes aan.

Om te zorgen dat portieren of achterklep kunnen worden vergrendeld en voor passieve ontgrendeling zonder op knoppen te drukken of bij gebruik van de transpondersleutel zonder knoppen (Key Tag) moet er binnen een straal van zo'n 1,5 meter rond de portieren en zo'n 1 meter rond de achterklep (zie afbeelding boven) een transpondersleutel worden gedetecteerd.

Let op

Er kunnen storingen optreden in de transpondersleutelfuncties door radiogolven in de lucht, omringende gebouwen, topografische omstandigheden e.d. Het is altijd mogelijk de auto te vergrendelen/ontgrendelen met het sleutelblad.

Bij verwijdering van de transpondersleutel uit de auto

Als u de transpondersleutel uit de auto verwijdert terwijl de motor draait, wordt de waarschuwingsmelding Sleutel niet gevondenUit auto verwijderd op het bestuurdersdisplay weergegeven en tegelijkertijd is er een geluidssignaal hoorbaar wanneer u het laatste portier sluit.

De melding verdwijnt wanneer u, nadat de transpondersleutel weer in de auto aanwezig is, op de knop O van de rechter stuurknoppenset drukt of wanneer u het laatste portier weer sluit.


Was dit nuttig?