Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – funktion

Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in bilen i utrymmet.

Kombiinstrumentet visar med symboler, grafik och text när olika moment ska utföras.

 OBS

Funktionen PAP mäter utrymme och vrider ratten – förarens uppgift är att:

 • hålla noggrann uppsikt runt bilen
 • följa kombiinstrumentets instruktioner
 • välja växel (bakåt/framåt)
 • reglera och hålla säker hastighet
 • bromsa och stanna.

PAP kan aktiveras om följande kriterier är uppfyllda efter motorstart:

 • Funktionerna ABS1 eller ESC2 får inte ingripa när PAP-funktionen är aktiverad – dessa kan aktiveras vid t.ex. brant och halt underlag, se avsnitten om Färdbroms samt Stabilitetssystem ESC för mer information.
 • Släpfordon får inte vara kopplad till bilen.
 • Hastigheten måste vara lägre än 50 km/h (30 mph).
P4-1220-Fickparkeringshjälp Princip
Princip för PAP.

PAP-funktionen parkerar bilen med följande delmoment:

 1. Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts – vid mätning får hastigheten inte överstiga 30 km/h (20 mph).
 2. Bilen styrs in i utrymmet under backning.
 3. Bilen fixeras i utrymmet med körning framåt och bakåt.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 (Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.
 3. 2 (Electronic Stability Control) – Stabilitetssystem.

Var det här till hjälp?