V60

2016 Late

Parkeringshjälpkamera – inställningar

Parkeringskamera är ett hjälpsystem vilket aktiveras när backväxeln väljs.

Aktivera avstängd kamera

Om kamerafunktionen är avstängd då backväxeln väljs, aktiveras den på följande vis:

P31346- Park Assist Camera
  • Tryck på CAM – bildskärmen visar aktuell kameravy.

Ändra inställning

Standardinställning är att kameran aktiveras när backväxeln väljs.

Parkeringskamerans inställningar kan ändras då bildskärmen visar en kameravy:

  1. Tryck på OK/MENU när en kameravy visas – bildskärmen växlar till en meny med olika alternativ.
  2. Vrid fram önskat alternativ med TUNE.
  3. Markera alternativet med ett tryck på OK/MENU och backa ut med EXIT.

Dragkrok

Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling av ett släpfordon. En hjälplinje för dragkrokens tänkta "bana" mot släpfordonet kan visas på bildskärmen – precis som för "hjulspåren".

Ett val kan göras mellan visning av "hjulspår" eller dragkrokens bana – båda alternativ kan inte visas samtidigt.

  1. Tryck på OK/MENU när en kameravy visas.
  2. Vrid fram alternativ Hjälplinje vid dragkrok med TUNE.
  3. Markera alternativet med ett tryck på OK/MENU och backa ut med EXIT.

Zoom

Vid behov av noggrann manövrering kan kameravyn zoomas in:

  • Tryck på CAM eller vrid TUNE – upprepat tryck/vrid skiftar till normalvy igen.

Om fler alternativ finns, ligger de i en loop – tryck/vrid tills önskad kameravy visas.

Automatisk zoom

I bil med Parkeringshjälp och dragkrok finns även Automatisk zoom som alternativ i kameramenyn. Med det alternativet markerat, zoomar kameran in dragkroken automatiskt då bilen närmar sig ett objekt/släpfordon.

Se tidigare rubrik "Ändra inställning" för hur ett menyval aktiveras.

Var det här till hjälp?