Keyless Drive* – säker hantering av fjärrnyckeln

Hantera bilens fjärrnycklar med stor varsamhet.

Om en av fjärrnycklarna1 glömts kvar i bilen avaktiveras de nyckelfria funktionerna i fall bilen t.ex. låses med den andra fjärrnyckeln som tillhör bilen. Ingen obehörig kan då öppna dörrarna.

Nästa gång bilen låses upp med den andra fjärrnyckeln återaktiveras den kvarglömda fjärrnyckeln igen.

 Viktigt

Undvik att lämna fjärrnyckeln med PCC kvar i bilen. Om någon bryter sig in i bilen och får tag i fjärrnyckeln kommer det t.ex. vara möjligt att starta bilen genom att trycka in fjärrnyckeln i startlåset och sedan trycka på START/STOP ENGINE-knappen.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Gäller fjärrnyckel med PCC (Personal Car Communicator).

Relaterade dokument