Parkeringshjälpkamera*

Parkeringskamera är ett hjälpsystem vilket aktiveras när backväxeln väljs.

Kamerabilden visas på mittkonsolens bildskärm.

 OBS

Då en dragkrok är konfigurerad med bilens elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när funktionen mäter parkeringsutrymmet.

 Varning

  • Parkeringskameran är ett hjälpmedel och kan aldrig ersätta förarens ansvar vid backning.
  • Kameran har döda vinklar där hinder inte kan upptäckas.
  • Var uppmärksam på människor och djur som befinner sig nära bilen.

Funktion och handhavande

P3-v60/V60H Parkeringskamera
Kamerans placering intill öppningshandtaget.

Kameran visar vad som finns bakom bilen och om något dyker upp från sidorna.

Kameran visar ett brett område bakom bilen samt del av stötfångaren och eventuell dragkrok.

Föremål på bildskärmen kan upplevas luta något – detta är normalt.

 OBS

Föremål på bildskärmen kan vara närmare bilen än de upplevs vara på skärmen.

Är någon annan vy aktiv tar parkeringskamerasystemet automatiskt över och dess kamerabild visas på skärmen.

När backväxeln väljs, visas grafiskt två heldragna linjer som illustrerar var bilens bakhjul kommer att rulla med aktuellt rattutslag – detta underlättar vid fickparkering, backning i trånga utrymmen och vid påkoppling av släpvagn. Bilens ungefärliga yttermått illustreras med streckade linjer. Hjälplinjerna kan stängas av – se avsnitt Inställningar .

Är bilen även utrustad med Parkeringshjälpsensorer * visas dess information grafiskt som färgade fält för att illustrera avstånd till upptäckta hinder, se rubrik "Bilar med backsensorer" längre fram i texten.

Kameran är aktiv ca 5 sekunder efter att backväxeln lagts ur eller tills bilens hastighet överstiger 10 km/h (6 mph) framåt eller 35 km/h (22 mph) bakåt.

Ljusförhållanden

Kamerabilden justeras automatiskt efter rådande ljusförhållande. Det gör att bilden kan variera något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga ljusförhållanden kan resultera i en något reducerad bildkvalitet.

 OBS

Håll kameralinsen ren från smuts, snö och is för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid dåliga ljusförhållanden.

Hjälplinjer

P4-1220 PAC Bending lines
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.

Linjerna på skärmen projiceras som om de befann sig i markplan bakom bilen och är direkt beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren ser den väg bilen kommer att ta – även då bilen svänger.

 OBS

  • Vid backning med släpvagn som inte är elektriskt kopplad till bilen visar skärmens linjer den väg bilen kommer att ta – inte släpvagnens.
  • Skärmen visar inga linjer när en släpvagn är elektriskt kopplad till bilens elsystem.
  • Parkeringskameran stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo original släpvagnskablage används.

 Viktigt

Tänk på, att med kameravy bakåt vald, visar bildskärmen endast området bakom bilen – var då uppmärksam på bilens sidor och framvagn när ratten vrids vid backning.

Gränslinjer

P3-1420-v60-Parkeringskamerans linjer
Systemets olika linjer.
Ikon röd cirkel 1Gränslinje fri backnings-zon
Ikon röd cirkel 2"Hjulspår"

Den streckade linjen (1) ramar in en zon upp till ca 1,5 m bakåt från stötfångaren. Det är samtidigt gränsen för bilens mest utstickande detaljer, t.ex. ytterbackspeglar och hörn – även då bilen svänger.

De breda "hjulspåren" (2) mellan sidolinjerna anger var hjulen kommer att rulla och kan sträcka sig ca 3,2 m bakåt från stötfångaren om inget hinder finns i vägen.

Bilar med backsensorer*

P4-1246 PAC with PAS-fields
Färgade fält (en per sensor) visar avstånd.

Är bilen även utrustad med Parkeringshjälp visas avståndet med färgade fält för varje sensor som registrerar ett hinder.

Fältens färg ändras med minskande avstånd till hindret – från ljusgult till gult, via orange mot rött.

FärgAvstånd (meter)
Ljusgul0,7–1,5
Gul0,5–0,7
Orange0,3–0,5
Röd0–0,3
  1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?