Lyftning av bilen

Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften eller lyftarmarna sätts på avsedda ställen av bilens underrede.

 OBS

Volvo rekommenderar endast användning av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljs än den av Volvo rekommenderade, följ de instruktioner som följer med utrustningen.
P3-13w46-V60/V60H Hoisting points
Domkraftsfästen (pilarna) för domkraft som hör till bilen samt lyftpunkter (rödmarkerade).

Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft fram ska den sättas under någon av de fyra lyftpunkterna längst in under bilen. Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft bak ska den sättas under någon av lyftpunkterna. Var noga med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen inte kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.

Om bilen lyfts med en verkstadslyft av tvåpelartyp, kan de främre och bakre lyftarmarna sättas under de yttre lyftpunkterna (domkraftsfästena). Fram kan alternativt de inre lyftpunkterna användas.