Bränsle – bensin

Bensin används som motorbränsle.

Använd endast bensin från välkända tillverkare. Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Bensinen ska uppfylla normen EN 228.

  • 95 RON kan användas vid normal körning.
  • 98 RON rekommenderas för maximal effekt och lägsta bränsleförbrukning.

Vid körning i varmare klimat än +38 °C rekommenderas högsta möjliga oktantal för bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.

 Viktigt

  • Använd endast blyfri bensin för att inte skada katalysatorn.
  • Bränsle som innehåller metalltillsatser får inte användas.
  • Använd inga tillsatser som inte har rekommenderats av Volvo.

Alkoholer – etanol

 Viktigt

  • Bränsle som innehåller upp till 10 volymprocent etanol är tillåtet.
  • EN 228 E10 bensin (max 10 volymprocent etanol) är godkänt att användas.
  • Högre etanol än E10 (max 10 volymprocent etanol) är inte tillåtet. T.ex. E85 är inte tillåtet.