Krockkudde på förarsida

Som ett komplement till säkerhetsbältet på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde.

Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med AIRBAG.

 Varning

Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används på ett felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.

Relaterade dokument