Lastning – lång last

För att förenkla lastning i lastutrymmet kan baksätets ryggstöd fällas ned. För extra lång last kan även passagerarsätet1 ryggstöd fällas*.

Fällning av ryggstöd i baksäte

Om baksätets ryggstöd behöver fällas, se Säten bak.

  1. 1 Gäller endast komfortsäten.
  2. * Tillval/tillbehör.