Däck - lufttryck

Däck kan ha olika lufttryck vilket mäts i enheten bar.

Kontrollera däckens lufttryck

Däckens lufttryck ska kontrolleras varje månad.

  • Däcktryck för bilens rekommenderade däckdimension.
  • ECO-tryck1.

Däcktrycket ska kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen. Efter några kilometers körning blir däcken varma och trycket högre.

För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens köregenskaper. Körning med för lågt däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade och skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och köregenskaper.

 OBS

Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett naturligt fenomen. Däcktrycket varierar också beroende på omgivningens temperatur.

Däcktrycksdekal

P3-746 Dekal däcktryck

Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden. Det finns också angivet i däcktryckstabellen, se Däck – godkända däcktryck.

Bränsleekonomi, ECO-tryck

För att få bäst bränsleekonomi vid hastigheter under 160 km/h (100 mph) rekommenderas ECO-trycket (gäller både för full och lätt last), se Däck – godkända däcktryck.

  1. 1 ECO-trycket ger förbättrad bränsleekonomi.