V60

2016 Late

BLIS – symboler och meddelanden

I situationer där BLIS (Blind Spot Information)- och CTA (Cross Traffic Alert) -funktionen uteblir eller avbryts kan kombiinstrumentet visa en symbol kompletterad med ett förklarande meddelande – Följ eventuellt given rekommendation.

Exempel på meddelanden:

MeddelandeInnebörd
CTA AVCTA är manuellt avstängt – BLIS är aktivt.
BLIS och CTA AV Släp kopplatBLIS och CTA är tillfälligt ur funktion p.g.a. att ett släpfordon är anslutet till bilens elsystem.
BLIS och CTA Service erfordras

BLIS och CTA är ur funktion.

  • Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på blinkerspakens OK-knapp.

Related documents

Var det här till hjälp?