Verktyg

I bilen finns bl.a. bogserögla, domkraft* och hjulskruvnyckel*.
P3-1020-V60 Tools in luggage compartment

Under lastgolvet ligger bilens bogserögla, domkraft* och hjulskruvnyckel*. Här finns även plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna och verktyg för hjulskruvarnas plasthattar.

Gäller Bi-Fuel*-bil

p3-1517-V60-Bi Fuel- tools in luggage compartment sides

Bilens verktyg är placerade bakom sidoluckan i lastutrymmet.

  1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?