V60

2016 Late

Lampbyte – blinkers fram

Blinkerlampan är placerad innanför strålkastarens mindre täcklock.

P3-1320-S60/V60/V60H Direction indicator bulb replacement
Lossa locket genom att dra rakt ut.
Dra i lamphållaren för att få ut glödlampan.
Tryck och samtidigt vrid glödlampan moturs för att få loss den.

Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.

Var det här till hjälp?