Lastsäkringsöglor

De fällbara lastsäkringsöglorna används till att fästa spännband för att förankra gods i lastutrymmet.

P3-1020-v60 Eylets load anchoring

 Varning

Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.

Spänn alltid fast stora och tunga saker med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.

Related documents

Var det här till hjälp?