Fartbegränsare – ändra hastighet

En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/lagrad hastighet.
P3-1246-312h-Fartbegränsare Rattknappar
Rattens knappsats och kombiinstrument.
  1. Ikon röd cirkel 1Fartbegränsare – På/Av.
  2. Ikon röd cirkel 2Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
  3. Ikon röd cirkel 3 Beredskapsläge.
  4. Ikon röd cirkel 4Aktivera och justera maxhastighet.
  5. Ikon röd cirkel 5Vald hastighet.
  6. Ikon röd cirkel 6Fartbegränsare aktiv.

Ändra lagrad hastighet

Lagrad maxhastighet ändras med korta eller långa tryck på rattknapp Ikon farthållare 2 eller Ikon farthållare 3.

För att justera +/– 5 km/h (+/– 5 mph):
  • Använd korta tryck – varje tryck ger +/– 5 km/h (+/– 5 mph).
För att justera +/– 1 km/h (+/– 1 mph):
  • Håll knappen intryckt och släpp vid önskad maxhastighet.

Senast gjorda tryck lagras i minnet.

Related documents

Var det här till hjälp?