Lastindex och hastighetsklass

Nedanstående tabell visar det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se .

V60

Motor

man/

aut

Lägst tillåtna lastindex (LI)1Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)2
T2B4154T5aut93H
T3B4154T4aut93H
T3B4154T6aut93H
T3B4204T37man92V
T4B4204T19man92H3
aut93H3
T5/Bi-FuelB4204T11aut93H3
T5B4204T15aut93H3
T5B4204T41aut93H3
T6B4204T9aut93H3
T6 AWDB4204T9aut95W
D2D4204T8man92H
D2D4204T20aut93H
D34D4204T9man92H
aut93H
D34D4204T9man92H3
aut93H
D44D4204T14man92H
aut93H
D44D4204T14man92H3
aut93H3
D4 AWDD5244T21aut94H3
D5D4204T11aut93H3
  1. 1 Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
  2. 2 Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
  3. 3 Bilar utan toppfartspärr 210 km/h (130 mph) kräver lägst hastighetsklass V.
  4. 4 Gäller endast variant lågemission.

Var det här till hjälp?