Röststyrning – multimedia

Röststyr multimediasystemet till att t.ex. byta källa eller byta spår.

Följande dialoger är endast exempel, systemets svar kan variera beroende på situationen.

Byt källa

Följande dialog med röstkommandon byter mediakälla.
Användaren startar dialogen genom att säga: "Skiva".
Systemet växlar till CD/DVD-spelaren.

Övriga källor nås genom att istället säga t.ex. "Bluetooth", "TV" eller "USB". Vilka källor som det går att växla till beror på vad som är anslutet för tillfället och om det finns uppspelningsbar media i källan. Om en mediakälla inte är tillgänglig förklarar systemet varför.

Byt spår

Systemet förstår numren 0 (noll) till 99 (nittionio). Nummer högre än 99 (nittionio) kan inte systemet hantera, t.ex. 100 (hundra) eller 101 (hundraett) går inte.

Följande dialog med röstkommandon byter spår.
Användaren startar dialogen genom att säga: "Välj spår".
Systemet svarar med: "Säg spårnumret".
Säg spårets nummer (som ett enda tal, dvs. "Tjugotre" och inte "Två-tre").
Systemet växlar till spårnumret för den aktiva mediakällan.

Sök media

Följande dialog med röstkommandon söker efter media.
Användaren startar dialogen genom att säga: "Mediasökning".
Systemet visar en numrerad lista på möjliga sökkategorier och svarar med: "Välj ett radnummer eller säg en kategori för mediasökning".
Säg ett radnummer eller en sökkategori.
Systemet ger fortsatta instruktioner för att hitta rätt media.

Fler kommandon

Fler kommandon för röststyrning av multimediasystemet går att hitta genom att i normalvyn för MY CAR trycka på OK/MENU och välja InställningarInställningar för röststyrningLista över kommandonMediakommandon.