Keyless Drive* – störningar i fjärrnyckelns funktion

Fjärrnyckelns nyckelfria funktioner kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.

 OBS

Placera/förvara inte PCC:n nära en mobiltelefon eller metallföremål – inte närmare än 10–15 cm.

Om störningar ändå uppstår, använd fjärrnyckeln och nyckelbladet som en fjärrnyckel i basutförande, se Fjärrnyckel – funktioner.

  1. * Tillval/tillbehör.