Fjärrkontroll* – funktioner

Möjliga funktioner att styra med fjärrkontroll.
KnappFunktion
P3-1020-S60/V60 Symbol LFR

F = Bildskärm fram

L och R = Ej möjliga val.

P3-1020-S60/V60 Symbol NAVVäxla till navigation*
P3-1020-S60/V60 Symbol RADIOVäxla till radio-källa (t.ex. AM)
P3-1020-S60/V60 Symbol MEDIAVäxla till media-källa (t.ex. Skiva, TV*)
P3-1020-S60/V60 Symbol TELVäxla till Bluetooth® handsfree
P3-1020-S60/V60 Symbol I<<Stega/spola bakåt, byta spår/låt
P3-1020-S60/V60 Symbol >IISpela/pausa
P3-1020-S60/V60 Symbol StoppStoppa
P3-1020-S60/V60 Symbol >>IStega/spola framåt, byta spår/låt
P3-1020-S60/V60 Symbol DVD MENUMeny
P3-1020-S60/V60 Symbol EXITTill föregående, avbryter funktion, raderar inmatade tecken
P3-1020-S60/V60 Symbol Pil upp/nedNavigera upp/ner
P3-1020-S60/V60 Symbol pil höger/vänsterNavigera höger/vänster
P3-1020-S60/V60 Symbol OK MENUBekräfta val eller gå till menysystem för vald källa
P3-1020-S60/V60 Symbol volym sänkaVolym, minska
P3-1020-S60/V60 Symbol volym höjaVolym, öka
0-9Förval av kanaler, siffer- och bokstavsinmatning
P3-1020-S60/V60 Symbol FAVSnabbval till favoritinställning
P3-1020-S60/V60 Symbol INFOInformation om aktuellt program, låt etc. Används även då det finns mer information tillgänglig än vad som kan visas i bildskärmen
P3-1020-S60/V60 Symbol pratbubblaVal av språk på ljudspår
P3-1020-S60/V60 Symbol underlineUndertexter, val av språk på text
P3-1020-S60/V60 Symbol text-tvText-TV*, på/av
  1. * Tillval/tillbehör.