V60

2016 Late

WHIPS – sittställning

För bästa möjliga skydd av WHIPS-systemet måste förare och passagerare ha rätt sittställning och se till att systemets funktion inte hindras.

Sittställning

Ställ in rätt sittställning på framsätet innan körningen påbörjas.

Förare och passagerare i framsätet bör sitta mitt i sätet med så litet avstånd som möjligt mellan nackskydd och huvud.

Funktion

P3-10w35 Whiplash Protection System WHIPS (2)
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/passagerarsäte som kan hindra WHIPS-systemets funktion.

 Varning

Placera inte boxliknande last så att denna kläms fast mellan baksätets sittdyna och framsätets ryggstöd. Tänk på att inte hindra WHIPS-systemets funktion.
P3-10w35 Whiplash Protection System WHIPS (3)
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra WHIPS-systemets funktion.

 Varning

Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste motsvarande framsäte flyttas framåt så att den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.

 Varning

Om sätet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras. Volvo rekommenderar att det kontrolleras av en auktoriserad Volvoverkstad.

Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om sätet verkar vara oskadd.

Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.

Var det här till hjälp?