Ägarmanualen och miljön

Pappersmassan i en tryckt publikation av ägarmanualen kommer från Forest Stewardship Council®-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.

FSC®-symbolen visar att pappersmassan i en tryckt publikation av ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.

P1-P2-P3-11w46-Logotyp för Mixed sources, FSC-certifiering

Relaterade dokument