Lackskador

Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd och behöver därför kontrolleras regelbundet. De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på t.ex. skärmkanter, dörrar och stötfångare.

Bättring av mindre lackskador

För att undvika rostangrepp bör lackskador åtgärdas omgående.

Materiel som kan behövas

  • Grundfärg (primer)1 – för t.ex. plastklädda stötfångare finns särskild vidhäftningsprimer på sprayburk.
  • Baslack och klarlack – finns på sprayburkar eller som färgpennor/stift2.
  • Maskeringstejp.
  • Fin slipduk1.

Kulörkod

Dekal för kulörkod är placerad på bilens dörrstolpe och blir synlig när höger bakdörr öppnas.

P3+P4-14w20 VIN label with 1 annotation for color code, not China and Saudi Arabia
  1. Ikon röd cirkel 1Exteriör kulörkod
  2. Ikon röd cirkel 2Eventuell sekundär exteriör kulörkod

Det är viktigt att använda rätt kulör. För produktdekalens placering, se Typbeteckningar.

Reparera mindre lackskador såsom stenskott och repor

p3007 reparera stenskott

Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr samt ha en temperatur över 15 °C.

Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att eventuella lackrester följer med.

Om skadan nått ner till en metallyta (plåt) är det lämpligt att använda en grundfärg (primer). Vid skada i en plastyta bör en vidhäftningsprimer användas för bättre resultat – spruta i sprayburkens lock och pensla tunt.

Före målning kan vid behov (t.ex. om det finns ojämna kanter) en lätt slipning med mycket fint slipmaterial göras lokalt. Ytan rengörs noggrant och får torka.
Rör om grundfärgen (primer) väl och applicera med hjälp av en fin pensel, tändsticka eller dylikt. Avsluta med baslack och klarlack när grundfärgen torkat.
Vid repor, gör som tidigare, men maskera runt skadan för att skydda den oskadade lacken.

 OBS

Om stenskottet inte nått ner till metallytan (plåten) och ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar – fyll i baslack och klarlack direkt efter att ytan gjorts ren.
  1. 1 Eventuellt.
  2. 2 Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan/stiftet.

Relaterade dokument