V60

2016 Late

Strålkastare – anpassning av ljusbild

Är bilen utrustad med aktiva xenon-strålkastare och har funktionen Automatiskt helljus krävs att ljusbilden ställs om vid skifte från höger- till vänstertrafik, och omvänt.

Aktiva xenon-strålkastare*

För bil utan funktionen Automatiskt helljus* behöver ingen anpassning av ljusbilden göras. Ljusbilden är utformad på ett sådant sätt att mötande trafik inte bländas.

För bil med Automatiskt helljus krävs anpassning av ljusbilden. Bilen måste stå stilla och motorn vara igång när ljusbilden skiftas mellan höger- och vänstertrafik.

Ljusbilden skiftas i menysystemet MY CAR, se MY CAR.

Halogen-strålkastare

Ingen anpassning av ljusbilden behöver göras. Ljusbilden är utformad på ett sådant sätt att mötande trafik inte bländas.

  1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?