City Safety™

City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i köer, där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.

Funktionen City Safety™ är aktiv i hastigheter under 50 km/h (30 mph) och hjälper föraren genom att bromsa bilen automatiskt vid överhängande risk för kollision med framförvarande fordon, om föraren inte själv reagerar i tid genom att bromsa och/eller styra undan.

City Safety™ aktiveras i situationer där föraren egentligen borde ha börjat bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna hjälpa föraren i alla lägen.

City Safety™ är konstruerat för att aktiveras så sent som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.

City Safety™ ska inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – om föraren enbart förlitar sig på och låter City Safety™ bromsa, kommer en kollision att ske förr eller senare.

Förare eller passagerare märker normalt av City Safety™ bara om en situation uppkommer som är mycket nära en kollision.

Är bilen även utrustad med Kollisionsvarnare med auto-broms* kompletterar dessa båda system varandra.

 Viktigt

Underhåll och byte av komponenter i City Safety™ får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

 Varning

City Safety™ fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.

City Safety™ reagerar inte på fordon som kör i en annan riktning än det egna fordonet, för små fordon och motorcyklar eller för människor och djur.

City Safety™ kan förhindra kollision vid en hastighetsskillnad lägre än 15 km/h (9 mph) – vid högre hastighetsskillnad kan kollisionshastigheten endast reduceras. För full bromsverkan måste föraren trampa på bromspedalen.

Invänta aldrig att City Safety™ ska ingripa. Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd och hastighet hålls.

  1. * Tillval/tillbehör.