V60

2016 Late

Lampbyte – strålkastare

Samtliga av strålkastarens glödlampor byts genom att först via motorrummet lossa och ta ut hela strålkastaren.

Borttagning av strålkastare

Sätt bilens elsystem i nyckelläge 0, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

P3-1320-S60/V60/V60H Headlight removal 2
Ikon röd pil 1Dra ur strålkastarens låssprintar.
Ikon röd pil 2Frigör strålkastaren genom att växelvis vinkla och dra ut den.

 Viktigt

Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
P3-1320-S60/V60/V60H Headlight removal 3
Ikon röd pil 3 Lossa strålkastarens kontaktstycke genom att pressa ner clipset med tummen.
Ikon röd pil 4 För samtidigt ut kontaktstycket med andra handen.
5.Lyft ut strålkastaren och lägg den på ett mjukt underlag så att inte linsen repas.
6.Byt den aktuella glödlampan.

Fastsättning av strålkastare

P3-1320-S60/V60/V60H Headlight fastening
Anslut kontaktstycket, ett klickljud ska höras.

Sätt tillbaka strålkastaren och låssprintarna. Den korta sprinten sätts närmast kylargrillen. Kontrollera att de är ordentligt nedstuckna.

Kontrollera belysningen.

Strålkastaren måste vara monterad och kontaktstycket ordentligt anslutet innan belysningen slås på eller fjärrnyckeln sätts in i startlåset.

Var det här till hjälp?