MY CAR – sökvägar

MY CAR är en menykälla som hanterar många av bilens funktioner, t.ex. inställning av klocka, ytterbackspeglar och lås.

Aktuell menynivå visas högst upp på mittkonsolens bildskärm. Sökvägarna till menysystemets funktioner anges på formen:

InställningarFordonsinställningarLåsinställningar för dörrarUpplåsningFörardörr, sedan alla.

Här följer ett exempel på hur en funktion kan sökas fram och justeras med rattens knappsats:

Tryck på mittkonsolens knapp MY CAR.
Tryck på tumhjulet.
Stega till önskad meny, t.ex. Inställningar, med tumhjulet och tryck därefter på tumhjulet – en undermeny öppnas.
Stega till önskad meny, t.ex. Fordonsinställningar och tryck på tumhjulet – en undermeny öppnas.
Stega till Låsinställningar för dörrar och tryck på tumhjulet – en ny undermeny öppnas.
Stega till Upplåsning och tryck på tumhjulet – en rullgardinsmeny med valbara alternativ öppnas.
Stega mellan alternativen Alla dörrar och Förardörr, sedan alla med tumhjulet och tryck på tumhjulet – alternativet väljs.
Avsluta programmeringen genom att backa ut ur menyerna stegvis med korta tryck på EXIT eller med ett enda långt tryck.

Proceduren är samma för mittkonsolens reglage: OK/MENU, EXIT samt TUNE-ratten.